RAJAPINNOISSA ON VOIMAA!

 

 

Suomessa sähkön jakelujännite on standardoitu 230 volttiin (standardi SFS-EN 50160). Samoin pistoke ja sen vastakappale on standardoitu (SFS 5805). LVI-puolellakin standardien lista on pitkä: yhtenä esimerkkinä hanat ja putket (SFS-EN 817). Kuluttajalle ja käyttäjälle on kätevää, että kaupasta ostetun riippuvalaisimen voi itse kytkeä paikoilleen ja käsisuihkun voi itse vaihtaa ongelmitta. Edellä mainitut esimerkit ovat fyysisten rajapintojen standardeja. Ne tuovat ihmisten arkeen monia hyötyjä. Yhteisistä standardeista on myös kansantaloudellisesti järkeä, koska ne pakottavat valmistajat kilpaileman tuotteiden paremmuudella, ei rakentamaan suljettuja ekosysteemejä ja monopoleja tai kartelleja. 

Olemme kehittäneet omaa Salaxy-sovellustamme nyt useamman vuoden ja lähtökohtana meillä oli alusta alkaen pitäytyä standardeissa ja toteuttaa sovellusta API-vetoisesti. Itsestään selvien internetin perusstandardien lisäksi (esim. HTTPS, JSON, REST), olemme toteuttaneet menestyksekkäästi mm. OAuth2 2.0 -standardin ja OpenAPI 2.0 –standardin. OAuth 2.0 antaa mahdollisuuden sekä omille tuotteillemme että muille rajapintaamme hyödyntäville käyttää valmiita kolmansien osapuolien komponentteja tai kirjastoja OAuth 2.0 -pohjaiseen autentikointiin. Käytännön sovelluskehitystyöhön tämä tuo nopeutta ja laatua. OpenAPI 2.0 puolestaan takaa sen, että pystymme toteuttamaan sovellusten käyttöliittymät käytännössä millä tahansa relevantilla kielellä tai frameworkilla julkaisemaamme API:a vasten. 

Standardit ja sovellusrajapinnat (API) ovat olennainen osa omaa sovelluksen suunnitteluprosessiamme. ”Onko tähän tarkoitukseen soveltuvaa standardia jo kehitetty?”, ”Onko kyseinen standardi jo tullut voimaan, ketkä muut sitä toteuttavat?” ja ”Miten tämä toiminnallisuus julkaistaan API:na?”. Nämä ovat meillä tyypillisiä kysymyksiä ja yhteisen pohdinnan käynnistäjiä. 

Standardeihin on pakattu valtava määrä aivotyötä jo valmiiksi ja sen takia niitä kannattaa tutkia, vaikka ei aina kaikkea itse toteuttaisikaan.

Standardeihin on pakattu valtava määrä aivotyötä jo valmiiksi ja sen takia niitä kannattaa tutkia, vaikka ei aina kaikkea itse toteuttaisikaan. Oman API:n rakentaminen on meille tärkeää luonnollisesti oman liiketoimintamme näkökulmasta, mutta myös siksi, että se auttaa meitä kehitystyön organisoinnissa. Käytännössä voimme jakaa työtä monelle taholle ja yhdistävänä tekijänä on dokumentoitu API. Näin esimerkiksi käyttöliittymätiimi voi tehdä työtään olematta jatkuvasti riippuvainen taustajärjestelmää kehittävästä tiimistä. Lisäksi työ voidaan vielä jakaa sekä käyttöliittymän että taustajärjestelmän puolella pienempiin osiin API:n toiminnallisten kokonaisuuksien avulla. 

Oma kokemukseni on, että rakensit sitten taloa tai palkanmaksuoperaattoria, niin toteutuksen lähtökohdaksi kannattaa ottaa olemassa olevat standardit ja API:t. Ne auttavat myös jakamaan laajankin kokonaisuuden ja työmäärän mielekkäisiin sekä helpommin hallittaviin osiin. 

salaxy_135_Olli.jpg

Pyörää ei kannata keksiä joka kerta uudestaan, vaan rakentaa uutta jo koeteltuja ja hyväksi tiedettyjä standardeja hyödyntäen. Hälytyskellojen pitää soida viimeistään siinä vaiheessa, kun kiinnität lampun johtoja kattoon jeesusteipillä ja sokeripalalla – tai huomaat tekeväsi käyttöliittymää suoraan taustajärjestelmää vasten! 

 

Olli Perttilä 

Co-Founder & CTO Salaxy.com